Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Er is geen plaats zonder Hem! Matteüs 14:22-34 17 februari 2024
Geloof en geloofsvruchten Jakobus 2:14-26 10 februari 2024
Hoofd omhoog Lukas 12 : 22 - 24; Kolossenzen 3 : 1 - 4 27 januari 2024
De Joodse gemeente van God op aarde Numeri 15:15 13 januari 2024
Volgen met gevolgen! Matteüs 9:9 30 december 2023
Zoek en vertrouw op God! Jesaja 14:1-24:23 23 december 2023
God geeft dromen Genesis 41 : 37 -39, 45 16 december 2023
YHWH is mijn Banier! Exodus 17:1-16 09 december 2023
Gebed in oorlogstijd Psalmen 60:1-14 25 november 2023
Bewaar de eenheid van de Geest Wandel waardig de roeping Efeziërs 4:1-7 18 november 2023
In Yeshua heeft de dood niet het laatste woord! Psalm 49:1-21; Markus 8:31-38 11 november 2023
De HEERE is mijn Banier Jesaja 59:16-19 28 oktober 2023
Jona en Ninevé Jona 1 : 1 – 7; 2 : 1 – 4; 3 : 1 – 6; 4 : 1 – 4 21 oktober 2023
Wij zijn pas compleet met God 1Korintiërs 15:24-28 07 oktober 2023
Waarom we vrolijk zijn op het loofhuttenfeest Deuteronomium 16:14-15 30 september 2023
Richt je ogen op Yeshua, de Hogepriester Hebreeën 3:1 25 september 2023
Gedachten van God over Israël en over Zijn vijanden Jesaja 13:1-14:32 23 september 2023
De betekenis van de bazuin in Gods Woord diverse teksten 16 september 2023
Roeping, verlossing en bewaring Jesaja 43:1-3 09 september 2023
Ingaan in Gods heiligdommen! Psalmen 73:17-28 26 augustus 2023
Met kracht versterkt worden Efeziërs 2:19-3:21 19 augustus 2023
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij Daniël 7:9-14; 26-27 12 augustus 2023
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Psalmen 103:1-22 07 augustus 2023
God weet ervan en is erbij en Hij geeft troost en hoop Romeinen 8:28 29 juli 2023
Zeker weten! Jesaja 1:27 22 juli 2023
Door/in Yeshua vergeven en vergeten! Genesis 41:46-57 15 juli 2023
De doop van Yeshua / in Yeshua Lukas 3 : 21 – 22; 12 : 49 – 50; Mattheüs 20 : 17 – 28 08 juli 2023
Lessen uit de geschiedenis van Naäman 2Koningen 5:1-19 24 juni 2023
Dankbaarheid om Gods herstel Jesaja 11:1-12:6 17 juni 2023
Keuzes maken 2Timoteüs 2:22 10 juni 2023
Navolgers van God Efeziërs 5:1-2 08 juni 2023
Verbondsvernieuwing Jesaja 63:7-64:12 28 mei 2023
De zegen van de hemelvaart Johannes 16 : 5 – 7; Handelingen 1 : 4 – 11; Lukas 24 : 50 – 53 27 mei 2023
HEERE der heirscharen Jesaja 54:5; 2 Koningen 6:17 20 mei 2023
De tussenmuur afgebroken Efeziërs 2:11-22 13 mei 2023
Uit genade wandelen in goede werken Efeziërs 2:1-10 29 april 2023
Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart… Daniël 7:1-28 22 april 2023
Die al uw ziekten geneest Psalmen 103:3 15 april 2023
De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn. Exodus 14:14 12 april 2023
Want de dag van die sabbat was groot. Johannes 19:28-37 08 april 2023
Kracht in het bloed van Lam Hebreeën 9:21-28 06 april 2023
Vertellen we nog iets moois over Hem? Kolossenzen 1:15-17; Openbaring 5:1-5 25 maart 2023
Wees heilig, want Ik ben heilig Exodus 39:30-32 18 maart 2023
Onze rijkdom in Yeshua Efeziërs 1:15-23 11 maart 2023
Het evangelie in het boek Esther Esther 1:1-10:3 04 maart 2023
Herlevend heidendom Matteüs 12:43-45 25 februari 2023
Kijken met de ogen van je Maker Hooglied 4:8 18 februari 2023
Terugkeer naar de sterke God Jesaja 10:5-34 11 februari 2023
Draagt het zaad vrucht? Matteüs 13:1-23 28 januari 2023
De geestelijke zegen in de Messias Efeziërs 1:3-14 21 januari 2023
De val van Babylon Daniël 5:1-30 14 januari 2023
De terugwerkende kracht van de hoop 1 Petrus1:3-4; Titus 2:11-14; 1 Johannes 3:2-3 31 december 2022
Licht op de kandelaar Exodus 25:31-40 24 december 2022
Een Zoon is ons gegeven Jesaja 9:1-10:4 17 december 2022
Schapen te midden van de wolven Lukas 12 : 1 – 12; Mattheüs 10 : 16 10 december 2022
Daniël, voorafschaduwing van Yeshua Daniël 6:1-29 03 december 2022
Onderdaan van God, de Schepper Daniël 4:1-37 26 november 2022
Ingaan in het koninkrijk Matteüs 21:32-46 19 november 2022
Gij geeft ons vleugels! Jesaja 40:27-31 12 november 2022
Geloof zonder de werken gerekend tot gerechtigheid Romeinen 4:1-7 29 oktober 2022
Doen wat je zingt! Psalm 95 : 1 en 6 22 oktober 2022
De achtste dag Johannes 7:37-42 17 oktober 2022
Vergeet nooit, dat je God nodig hebt! Deuteronomium 8:1-20 15 oktober 2022
Grote verzoendag Hebreeën 9:7 05 oktober 2022
Onze Koning komt! Matteüs 24:29-31 26 september 2022
Opstanding van de natie Israël Ezechiël 37:1-14 24 september 2022
Alles wat je zegt, dat ben of woont in jezelf! Romeinen 10:9-15 17 september 2022
Word geopend! Markus 7:31-37 10 september 2022
Hoop op God alleen! Daniël 3:1-30 03 september 2022
Yeshua, mythe of werkelijkheid in je leven? 2Petrus 1:16-21 27 augustus 2022
Wie zegt u, dat Ik ben? Matteüs 16:13-20 20 augustus 2022
Bent u als een kale struik of als een groene boom? Jeremia 17:5-8 13 augustus 2022
De les van de terebint diverse teksten 30 juli 2022
Gods Woord centraal Jesaja 8:1-23 23 juli 2022
Het evangelie voor hopelozen. 1Samuel 16:6-7 16 juli 2022
Gods wil zal geschieden! Daniël 2:1-49 09 juli 2022
Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt Handelingen 2:36-41 25 juni 2022
Zien op Yeshua! Hij begint en Hij voleindigt! Hebreeën 12:2 18 juni 2022
De Heilige Geest onmisbaar Johannes 14 : 15 – 26; 16 : 5 – 14 11 juni 2022
De basisregels van het leven met God Leviticus 23:22-24 05 juni 2022
Leven in oorlogstijd Daniël 1:1-21 28 mei 2022
Gedaante verandering 2Korintiërs 3:12-4:7 21 mei 2022
Bouwvakkers gezocht! Nehemiah 1:1-4:23 14 mei 2022
Simson's dood Richteren 16:21-31 07 mei 2022
Getuigen met lef Handelingen 26:2-23 30 april 2022
Gods trouw tegenover de ontrouw van mensen Jesaja 7:1-25 23 april 2022
Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen Exodus 14:1-22 22 april 2022
Verlost van de dood Exodus 12:13 16 april 2022
Vergeven Efeze 4:31-32; Lukas 17:3 09 april 2022
Yeshua, de Doorbreker Micha 2:12-13
Kolossenzen 1:13
26 maart 2022
God gaat Israël redden! Deuteronomium 30:1-3
Romeinen 11:24-25
12 maart 2022
Genade Exodus 35:1-21 26 februari 2022
Simson en Delila Richteren 16:4-22 19 februari 2022
Kruidenthee tegen lijden, verdriet en pijn Psalmen 69:1-37 12 februari 2022
Hoe leven wij als gemeente? 1Petrus 5:1-11 29 januari 2022
In dit alles meer dan overwinnaars Romeinen 8:31-39 22 januari 2022
Gods genade voor een ongehoorzaam volk Jesaja 6:1-13 15 januari 2022
De weg van God met Jona Jona 1:1-4:11 01 januari 2022
Prioriteiten voor het nieuwe kalenderjaar 5x Eén ding 25 december 2021
Het beest en onze tijd Openbaring 13:1-18 18 december 2021
Uitzending gemist Lukas 10:2 11 december 2021
Chanoeka, het licht van Yeshua laten schijnen! Het licht van Yeshua laten schijnen
04 december 2021
Vasten Jesaja 58:1-14 27 november 2021
Twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï 2Koningen 11:1-21 20 november 2021
Liever lijden dan zondigen! 1 Petrus 3:17-18; 4:1-5 13 november 2021
God is altijd groter! Psalmen 94:18 30 oktober 2021
Naderen tot God Hebreeën 10:19-23 23 oktober 2021
Ziende op de heerlijkheid die voor ons ligt Jesaja 3:1-5:30 16 oktober 2021
Babel Genesis 11:1-9 09 oktober 2021
De achtste dag 2Korintiërs 4:16-5:7 28 september 2021
Hou vast in donkere tijden! Kolossenzen 1:27
Kolossenzen 3:16
25 september 2021
De heerlijkheid van God Exodus 34:29-35
2Korintiërs 3:1-18
21 september 2021
Opgangspsalmen Psalmen 121:1-8 18 september 2021
Verzoendag Leviticus 23:26-32 16 september 2021
Kies voor het leven voor je eigen toekomst! Deuteronomium 30:19 11 september 2021
Alle hens aan dek! Nehemiah 4:20 07 september 2021
U bent het zout der aarde Matteüs 5:13 04 september 2021
Simson in Gaza afspiegeling van Yeshua’s overwinning Richteren 16:1-3 21 augustus 2021
Yeshua, de heerlijkheid van God Romeinen 8:15-30 14 augustus 2021
Hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is Jesaja 2:1-22 31 juli 2021
God heeft u en jou nodig Johannes 17:18-24 17 juli 2021
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 1Johannes 4:7-19 14 juli 2021
Psalm 20 Psalmen 20:1-10 10 juli 2021
De vreze des Heeren 26 juni 2021
Israël, een spiegel voor ons! Jesaja 1:1-31 19 juni 2021
Gods verlangen voor ons leven vandaag Exodus 25:1-22 12 juni 2021
Jeruzalem: verleden, heden en toekomst Lukas 21:20-24 05 juni 2021
Het beste van het beste is voor de HEERE! Exodus 23:14-19 23 mei 2021
En dan nu verder! Exodus 14:1-31 22 mei 2021
Gods trouw tegenover onze ontrouw Hosea 2:1-22 15 mei 2021
Nooit meer struikelen en een ruime ingang in het koninkrijk van God 2Petrus 1:1-15 08 mei 2021
Het einde aller dingen is nabij 2Kronieken 34:1-28 24 april 2021
Lofprijzing Psalmen 118:1-29 17 april 2021
Simson verworpen door het volk Israël Richteren 15:8-20 10 april 2021
Omertelling Leviticus 23:15-16 03 april 2021
Een nieuw begin Johannes 19:40-20:8 28 maart 2021
Gerst 28 maart 2021
Pesach Exodus 12:1-51 27 maart 2021
Leviticus, een prachtig boek Leviticus 1:3-17 20 maart 2021
Geloof, dat op God gericht is 1Petrus 1:13-21 13 maart 2021
UIt ontzag aan de slag Haggai 1:1-2:10 27 februari 2021
God zal opstaan Jesaja 28:21-22 20 februari 2021
Verbond tussen God en het volk Israël Exodus 24:1-18 13 februari 2021
Yeshua, de profeet Matteüs 23:37-39 30 januari 2021
Simson wreekt zich op de Filistijnen Richteren 15:1-8 23 januari 2021
De NAAM van God en (onze) Uittocht Exodus 6:1-7 16 januari 2021
De waarschuwing uit de brief Judas. Judas 1:1-25 09 januari 2021
Het profetisch woord, een lamp, die schijnt in een duistere plaats 2Petrus 1:19 26 december 2020
Het volk, dat zijn God kent, zal sterk zijn Daniël 11:32 19 december 2020
Ik ben dapper, net als David! 1Samuel 17:1-58 12 december 2020
Liefde tot Gods huis Nehemiah 13:3-11 28 november 2020
Zuchten en zingen Romeinen 8:18-25 21 november 2020
Strijd en overwinning over zonde en duivel Genesis 3:1-5 14 november 2020
Wandelen in de waarheid 3Johannes 1:1-15 31 oktober 2020
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. Psalmen 56:1-14 24 oktober 2020
Het berouw van God Genesis 6:1-8 17 oktober 2020
Drie gedachten over het loofhuttenfeest 2Korintiërs 4:1-5:10 10 oktober 2020
Laten we ons herinneren wat God gedaan heeft, doet en doen zal! Deuteronomium 16:13-17 03 oktober 2020
Verzoendag Leviticus 16:1-34 28 september 2020
Een liefdevol advies! Kolossenzen 2:4-15 26 september 2020
Hoop doet leven! 1Korintiërs 15:19 19 september 2020
De bruiloft van Simson Richteren 14:10-20 12 september 2020
Vang de kleine vosjes! Hooglied 2:1-17 29 augustus 2020
Toch dicht bij God! Psalmen 73 22 augustus 2020
Kom tevoorschijn! Romeinen 12:3-8 15 augustus 2020
De wegen van de HEERE zijn ondoorgrondelijk. Matteüs 14:22-34 08 augustus 2020
Simson in dienst van God Richteren 13:24-14:9 25 juli 2020
De vrouw, het Kind en de draak Openbaring 12:1-12 18 juli 2020
Wandelen in de waarheid en de liefde 2Johannes 1:1-13 11 juli 2020
Liefde, de band van de volmaaktheid Kolossenzen 3:14 27 juni 2020
De zevende bazuin Openbaring 11:13-19 20 juni 2020
Timotheüs, een man, die God toebehoort 1Timoteüs 1:1-2
2Timoteüs 1:3-14
13 juni 2020
Vervulling met Gods Geest Handelingen 2:1-13
Handelingen 2:32-36
31 mei 2020
Van pesach naar shavuot Handelingen 1:1-14
Handelingen 1:21-26
30 mei 2020
Een werelds koninkrijk of een hemels Koninkrijk? Deuteronomium 17:14-20 23 mei 2020
Mijn twee getuigen Openbaring 11:1-10 16 mei 2020
De roeping van Samuël 1Samuel 3:2-9 09 mei 2020
De vreemdeling en de man met het meetlint Deuteronomium 29:22-23
Deuteronomium 29:27
Deuteronomium 30:3
Zacharia 1:16-17
Zacharia 2:1-2
02 mei 2020
God is liefde 1Johannes 5:1-21 25 april 2020
De stem is van Jakob, maar de handen zijn Ezaus handen Hebreeën 12:1-3
Hebreeën 12:25-29
18 april 2020
Het nieuwe leven Johannes 1:1-5
Johannes 20:1-18
15 april 2020
Groeien in het geloof Genesis 22:1-18
1Petrus 1:6-9
11 april 2020
De stervende tarwekorrel Johannes 12:23-36
Johannes 12:45-47
09 april 2020

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.