Datum:
Serie:
Toelichting:

Hieronder kunt u een video downloaden, waarin Ronny Heyboer uitgebreid ingaat op hoe God werkt in Borneo door de hand van Zijn dienstknecht, Ronny, om velen tot zegen te zijn en kinderen te redden. Liefde in aktie. Wim Verwoerd maakt de connectie met de najaarsfeesten en roept ons op ook actief te worden en Gods liefde te verspreiden in onze omgeving.

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.