Titel Schriftgedeelte Datum Series
Roeping, verlossing en bewaring Jesaja 43:1-3 09 september 2023 Preek
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Psalmen 103:1-22 07 augustus 2023 Preek
Navolgers van God Efeziërs 5:1-2 08 juni 2023 Preek
De zegen van de hemelvaart Johannes 16 : 5 – 7; Handelingen 1 : 4 – 11; Lukas 24 : 50 – 53 27 mei 2023 Preek
Vertellen we nog iets moois over Hem? Kolossenzen 1:15-17; Openbaring 5:1-5 25 maart 2023 Preek
Schapen te midden van de wolven Lukas 12 : 1 – 12; Mattheüs 10 : 16 10 december 2022 Preek
Yeshua, mythe of werkelijkheid in je leven? 2Petrus 1:16-21 27 augustus 2022 Preek
Hoe leven wij als gemeente? 1Petrus 5:1-11 29 januari 2022 Preek
Liever lijden dan zondigen! 1 Petrus 3:17-18; 4:1-5 13 november 2021 Preek
U bent het zout der aarde Matteüs 5:13 04 september 2021 Preek
Gods verlangen voor ons leven vandaag Exodus 25:1-22 12 juni 2021 Preek
Geloof, dat op God gericht is 1Petrus 1:13-21 13 maart 2021 Preek
Liefde tot Gods huis Nehemiah 13:3-11 28 november 2020 Preek
Een liefdevol advies! Kolossenzen 2:4-15 26 september 2020 Preek
Vang de kleine vosjes! Hooglied 2:1-17 29 augustus 2020 Preek
Timotheüs, een man, die God toebehoort 1Timoteüs 1:1-2
2Timoteüs 1:3-14
13 juni 2020 Preek
Titel Beschrijving
Preek

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.