In die tijd zal men jeruzalem
de troon van de heere noemen

Jer. 3:17

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit.
Alles in de hemel en op aarde behoort u toe,

1 Kron. 29:11

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Joh. 7:38

De beek van God is vol water

Ps. 65:10b

Want God de HEERE is een zon en een schild

Ps. 84:12

Slider

Samenkomsten


Elke sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst. Hieronder vindt u de datum, tijd en het adres van de komende 3 samenkomsten. Uitgebreidere informatie over de samenkomsten vindt u in het menu Agenda. U bent van harte welkom. Wij bieden oppas voor de kleine kinderen van 0 tot 2 jaar en van 2 tot 4 jaar en sabbatschool voor de kinderen vanaf 4 jaar tot eind groep 3 en vanaf begin groep 4 tot eind groep 6. Vanaf groep 7 blijven de kinderen / jongeren in de samenkomst, behalve als er tienerdienst c.q. 16+ is. Wanneer dit is, wordt ook in het menu Agenda aangegeven.

De samenkomsten gaan tot en met 28 april 2020 niet door in overeenstemming met het overheidsbeleid om de verspreiding van het Corona-virus af te remmen!

Welkom op de website van de Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland. Hier kunt u meer te weten komen over hoe onze gemeente functioneert. We hebben als gemeente het verlangen om terug te keren naar de Bijbelse grondslag van het geloof. De bijzondere tijd waarin we mogen leven, spoort ons aan om Gods Woord met elkaar te onderzoeken en om ons beschikbaar te stellen in Zijn plan. We zien in het herstel van Israël en de geestelijke achteruitgang van de Westerse wereld vervulling van Bijbelse profetie. Deze kennis vraagt om een actieve houding, zodat we gereed kunnen zijn voor Yeshua's komst. Met elkaar mogen we zicht houden op Zijn geweldige Koninkrijk. We hopen dat de studies en preken op deze website uw geloofsleven mogen verrijken.

Elke sjabbat (zaterdag) is er een dienst om 11.00 uur in het Carillon te Nieuw-Lekkerland. U bent van harte uitgenodigd om één van onze diensten bij te wonen. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de oudsten. (Zie het kopje 'contact')

Visie:
1. De Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland (MGN) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, Jesjoea /Jezus, wereldwijd. Van dit Lichaam is Jesjoea /Jezus Zelf het Hoofd.

2. De MGN maakt tevens deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen, die op zoek zijn naar de Bijbelse wortels van het geloof(1). Als zodanig wil zij ook herkenbaar zijn. lees verder

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.