Het Poerim feest is ook een prachtig feest, maar wordt niet in de Bijbel genoemd als een door God ingesteld feest. Wel is het een belangrijk en zeker actueel feest. Ook vandaag aan de dag wordt Gods volk met uitroeiing bedreigd en zien we gelukkig nog steeds mensen opstaan tegen de plannen die de Boze tegen Zijn volk heeft. Daarom zien we reikhalzend uit naar het moment dat de Ene opstaat voor Zijn volk en een einde maakt aan de bedreiging voor Zijn volk.  

Dit feest valt in de maand Adar, op de 13e. Het verhaal van Poerim wordt verteld in het boek Esther. Het verhaal van Hadassah, ook wel Esther genoemd (wat betekent “ik verberg mij” of “ik heb mij verborgen”), speelt zich af in de vijfde eeuw voor de gangbare jaartelling. De joden zijn verspreid over het Perzische rijk. Mordechai en zijn aangenomen dochter spelen de hoofdrollen.  

Koning Ahasveros ronselt mooie meisjes in zijn koninkrijk. Koningin Vasthi is in onmin geraakt en hij zocht een nieuwe koningin, niet zo maar één, maar het moest de mooiste vrouw van het rijk zijn.  

Esther wordt meegenomen, maar moet van Mordechai haar Joodse identiteit “verborgen houden”. Dit vanwege het antisemitisme. Mordechai komt er achter dat Haman een plan verzonnen heeft om de Joden allemaal uit te roeien. Mordechai zegt tegen Esther: “misschien heeft God je hier wel voor geroepen, zorg ervoor dat de koning af ziet van dit plan. Laat hem de werkelijkheid zien van dit listig plan van Haman en vertel wat de gevolgen voor jouw volk zijn als dit uitgevoerd wordt.” Esther roept de Joodse bevolking op om te bidden en te vasten en gaat, met gevaar voor eigen leven, onuitgenodigd naar de koning. De beroemende woorden “kom ik om, dan kom ik om” maken diepe indruk. Esther 4:16 “Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.” 

Ze heeft succes en de koning doorziet het plan van Haman; het plan voor de uitroeiing van de Joden wordt verijdeld. De dag dat de Joden uitgeroeid zouden worden was vastgesteld op de 13e van de maand Adar. Deze datum was door Haman bepaald door het lot. Maar God keert het lot, ten gunste van Zijn volk. Omdat de wet al geautoriseerd was, kon de koning de wet niet meer terug draaien. Wel kon hij de Joden voorzien van wapens en hen tactisch voordeel geven: ze mochten zich verzamelen. Het werd ze niet cadeau gegeven, maar ze konden, in de kracht die God hen gaf, de vijanden verslaan. 

Nog steeds wordt Zijn volk bedreigd en mogen we opstaan tegen Zijn vijanden. Mag het ons ook wat kosten, net als Esther? Dit feest vieren we niet door een aparte activiteit op die dag te organiseren maar wel door er aandacht aan te geven in de dienst en bij de Sabbatschool. 

Aanbeveling 
De zeven feesten zijn Gods feesten. We mogen en hoeven ze niet te veranderen of aan te passen. Alle feesten wijzen op Gods leiding en verlossing in het leven van Zijn volk en van ons. We hebben gezien dat we erbij horen.  Alle feesten wijzen naar Jesjoea en naar Zijn komende Koninkrijk, het herstel van alle dingen en het herstel van Israël, als licht voor de wereld.  Zoals in het begin al aangeven, zijn we zeker nog niet uitgesproken over de Bijbelse feesten. We hebben maar een klein stukje van de volheid kunnen aanstippen. We hopen dat het genoeg is om er enthousiast van te raken, zodat u de schroom, om het te vol te gaan vieren, van u af kan schudden. Ook hopen we dat dit stukje u voldoende heeft kunnen uitdagen om er meer van te lezen. De literatuur die we gebruikt hebben staat hieronder vermeld, daar kunt u nog meer informatie in vinden. Boeken kunnen alleen niet alles vertellen en onthullen. Daarvoor moet u bij de Bron zijn, de Bron van alle dingen, die er naar verlangt om Zichzelf aan ons te laten zien. 

Kinderverhalen: Vier je mee?

36371722 608099096242258 5909846188655378432 n

Bent u op zoek naar mooie kinderverhalen bij de Bijbelse feesten? Dan is “Vier je mee?” echt iets voor u. Het is een bundel met zes op de Bijbel gebaseerde verhalen, twee voor elk feest. In deze verhalen spelen kinderen de hoofdrol.

Een aantal 'juffen' uit onze gemeente hebben de verhalen geschreven onder redactie van Evert en Tineke van Balen.

Meer weten? Vierjemee@hotmail.com

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.